Veilig en vertrouwd. Werken in domeinen.

Carmel College Salland vindt het belangrijk dat iedere leerling zich veilig en vertrouwd voelt op school. Daarom hebben wij een soort minischolen-in-de-school gecreëerd. Dit noemen wij domeinen.

Leren gaat beter als je in een vertrouwde omgeving bent. Onze leerlingen leren en werken meerdere jaren in hetzelfde domein en leren dus hun medeleerlingen, mentor, docenten en onderwijsassistent echt goed kennen. Ze komen elkaar vaak tegen en bouwen een band op. Dat maakt de stap om naar ze toe te gaan en om hulp te vragen een stuk makkelijker.

Hoe ziet een domein eruit?

Een domein bestaat uit zeven theorielokalen, een leercentrum waar je zelfstandig kunt werken en een stiltewerkplek. Op het domein is voortdurend een onderwijsassistent aanwezig, hij/zij is een centraal aanspreekpunt voor allerlei zaken. De onderwijsassistent houdt ook toezicht in het leercentrum zodat het daar voor iedereen veilig en prettig blijft. In totaal leren er ongeveer 275 leerlingen in een domein. Maar die zijn er niet allemaal tegelijk. Want je hebt ook gym, bètalessen en kunst en culltuur. En die lessen volg je in de speciale praktijklokalen.

Het havo/vwo heeft 4 domeinen:

  • Domein havo onderbouw: klas 1 t/m 3 havo
  • Domein vwo onderbouw: klas 1 t/m 3 atheneum en vwo+
  • Domein havo bovenbouw: klas 4 en 5 havo
  • Domein vwo bovenbouw: klas 4 t/m 6 vwo

Agenda van het havo/vwo