Een warm welkom in de regio!

Het Carmel College Salland is een school voor alle leerlingen in Salland. Van praktijkonderwijs, vmbo, havo tot en met vwo+.

Onze school heeft leerlingen uit de wijde regio rond Raalte. Wij zijn dan ook qua sfeer een echte regioschool. Je merkt het aan de ontspannen manier waarop leerlingen, begeleiders en docenten met elkaar omgaan. Openheid en bereikbaarheid zitten in ons DNA en daar zijn wij erg trots op.

Natuurlijk verliezen we daarbij de resultaten niet uit het oog. De opbrengsten van vmbo en havo-vwo worden jaarlijkse vergeleken met andere scholen in het voortgezet onderwijs. Het Carmel College Salland komt daarbij goed uit de bus.

Tot slot, wij zijn een open katholieke school. Dat betekent dat iedereen hier welkom is. Wat je geloofsovertuiging, afkomst of achtergrond ook is.

Domeinen binnen de school

Op het Carmel worden leerlingen ingedeeld in domeinen. In feite zijn dat minischooltjes binnen de school die beschikken over een aantal theorielokalen, een leercentrum en een stiltewerkplek. Leerlingen en docenten werken samen in het domein. De leerlingen volgen daar hun lessen, samen met nog zo’n 275 andere leerlingen.

Leerlingen, docenten en begeleiders komen elkaar regelmatig tegen in het domein. Zo leren zij elkaar kennen en bouwen snel een band op.

In het leercentrum werken leerlingen zelfstandig of kunnen ze overleggen met andere leerlingen. Daar is altijd een onderwijsassistent aanwezig waarbij ze terecht kunnen met hun vragen.

Een goede en veilige sfeer

Op het Carmel streven we ernaar dat elke leerling zich veilig voelt. Alle leerlingen en klassen hebben een eigen mentor die de sfeer in de klas in de gaten en waar nodig bijstuurt. Bijvoorbeeld als er iets in de groep niet lekker loopt. Ook bij individuele vraagstukken is de mentor het aanpreekpunt.

Soms is meer specialistische hulp gewenst. Naast mentor, vakdocenten en onderwijsassistent beschikt het Carmel ook nog over leerlingbegeleiders, orthopedagogen en andere specialisten.
 

Wat staat er de komende tijd op de agenda