Ziek, arts/ortho of verlof

Ziek melden of bezoek arts/ortho

Als u uw kind wilt ziek melden of afmelden voor een bezoek aan arts/ortho, dan kan dat via Somtoday (de app of online), telefonisch of via het digitale formulier: ziekmelding/bezoek arts. Wij verzoeken u vriendelijk de melding vóór 9.00 uur ’s ochtends te doen. Betermelden is niet nodig.

Rechtstreeks naar het formulier: ziek melden of bezoek arts/ortho

 

Verlof aanvragen
voor theorie-/rijexamen, meeloopdagen, bruiloft, etc.  

Leerplichtige kinderen mogen buiten schoolvakanties om niet zomaar wegblijven van school. Voor het aanvragen van verlof kunt u gebruik maken van onderstaand formulier. Het geprinte en volledig ingevulde formulier kan ingeleverd worden bij de onderwijsassistent. U ontvangt schriftelijk bericht of de aanvraag wel/niet gehonoreerd wordt. 

Rechtstreeks naar het formulier: aanvraag vakantie of verlof

Wat staat er de komende tijd op de agenda