Ouders en de school

Drie ouderraden, één oudervereniging

Carmel College Salland heeft drie ouderraden die met elkaar samenwerken. Ze vormen samen de oudervereniging.

Meedenken en meepraten

Elke ouderraad is zo breed mogelijk betrokken bij de school. Vier keer per jaar overleggen we samen met de directie en de teamleiders over het reilen en zeilen binnen de school. Daarnaast zijn vier ouders vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad (MR). De voorzitters van de ouderraden hebben nauw contact met de vertegenwoordigers.

Overleg met de directie

In het plenaire deel van het overleg hebben de drie ouderraden contact met de directie. Hierin bespreken we de schoolontwikkelingen en actuele zaken met elkaar. We denken positief mee, luisteren naar de ideeën en ontwikkelingen en is er ruimte om onze mening hierover te geven.

Jaarlijkse thema-avond    

Elk schooljaar organiseert de oudervereniging een thema-avond voor alle ouders/verzorgers. Meer informatie hierover ontvangen de ouders/verzorgers in de loop van het schooljaar via de mail of als bijlage van de Carmelmail.

Oudervereniging

Een deel van de vrijwillige algemene ouderbijdrage is bestemd voor de activiteiten van de oudervereniging.

 

 

 

 

 

Wat staat er de komende tijd op de agenda

Pro: projectweek
maandag 8 t/m vrijdag 12 juli

Pro: projectweek