Toets- en exameninformatie

Het Programma van Toetsing en Afsluiting, kortweg PTA, geeft een overzicht van alle toetsen en afsluitingen per vak. Het vermeldt welke stof behandeld wordt en wanneer de toetsen zijn.

Het PTA en het examenreglement beschrijven ook de vorm van toetsing en hoe zwaar het examen meetelt. Hieronder een aantal links naar de toets- en exameninformatie.

Havo

Vwo

Data-examens 2021-2022

 

Het examenrooster 2022 ziet er dan als volgt uit:

Tijdvak 1

12 tot en met 25 mei

bekendmaking N-termen (uitslag) 15 juni

Tijdvak 2

20 tot en met 23 juni

bekendmaking N-termen (uitslag) 1 juli 

 

Noodscenario

De overheid heeft bepaald dat de examens in geval van nood op een ander tijdstip kunnen worden ingepland. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn bij regionale/landelijke stroomuitval, schending van de geheimhouding van de examens of een natuurramp.
De examenperiode valt in principe tussen de allerlaatste les en de dag waarop een van de landelijke regio’s het eerst vakantie krijgt. Uw zoon of dochter kan in die hele periode nog een examen hebben. Wij adviseren u daarom in deze periode nog niet op vakantie te gaan.

Datum diploma-uitreiking havo/vwo: 

De datum van de diploma-uitreiking aan eindeamenkandidaten in schooljaar 2021-2022 wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. 

Agenda van het havo/vwo

Havo/vwo 2: verkeersproject 'Veilig uit - Veilig thuis'

Leerlingen lesvrij

Havo 4-5 / vwo 4-5-6: Avondje buitenland
(VERVALT)