Werken aan sociale vaardigheden in Fit for life

Jongeren hebben meer nodig dan alleen maar inhoudelijke vakkennis. Je hebt ook veel sociale vaardigheden nodig om je staande te houden in de maatschappij. Dit is typisch iets waar de school veel aan kan bijdragen en het Carmel doet dat ook. Op het vmbo maken wij onze leerlingen ‘Fit for Life’.

Vanuit groep 8 komen leerlingen als kinderen bij ons. Na vier jaar verlaten ze als jongeren de school. Van deze jongeren wordt verwacht dat ze zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij. Bovendien moeten ze voldoen aan de eisen die het huidige bedrijfsleven aan ze stelt. Jongeren van nu moeten flexibel en klantvriendelijk zijn, kunnen omgaan met druk, initiatief tonen, discipline en doorzettingsvermogen hebben en ook nog eens kunnen samenwerken. Dat is nogal wat!

Ideale plek om te oefenen

Waar kun je als jongere nu beter je sociale skills oefenen dan op school? Het vmbo is een omgeving waarin leerlingen met anderen samenwerken. En alles wat binnen de schoolmuren aangeleerd wordt, kan daarbuiten worden toegepast. Leerlingen krijgen tijdens de Fit for Life-activiteiten inzichten en vaardigheden waarmee ze hun hele leven uit de voeten kunnen. De ontwikkelingen worden gevolgd en gedeeld door de mentor, medewerkers, ouders/verzorgers en de omgeving van de leerling. Zo hangen de binnen- en buitenschoolse activiteiten met elkaar samen.

Wat doen we precies?

Het algemene Fit for Life-programma bestaat uit drie leerjaren. Na deze drie jaar kiezen leerlingen voor een programma waarin maatschappelijke betrokkenheid een grotere rol gaat spelen.

Leerjaar 1: Zelf skills aanleren

In het eerste leerjaar kunnen de leerlingen kiezen uit een groot aanbod aan sportieve en culturele activiteiten. De oefeningen en opdrachten zijn erop gericht om spelenderwijs te werken aan sociale vaardigheden. Denk hierbij aan oplossingsgericht denken, doorzettingsvermogen, discipline en zelfvertrouwen.

Leerjaar 2: Sociale vaardigheden oefenen met elkaar

In het tweede leerjaar gaan de leerlingen de geleerde lifeskills toepassen binnen hun groep maar ook in hun persoonlijke omgeving. Dit kan op veel verschillende manieren. Denk aan een jeugdtrainerscursus, jeugdscheidsrechtercursus, koken met en voor anderen, cursus Carmel radio maken, cursus DJ en presenteren, musical presenteren.

Leerjaar 3: De maatschappij in

In leerjaar drie gaan we nog een stapje verder. De leerlingen verruilen de veilige muren van de school voor de maatschappij. Hun bagage is inmiddels zo groot dat ze die in de praktijk kunnen brengen. Dit kan bijvoorbeeld in een bijbaan, een stage, een vereniging of het bedrijfsleven. In dit jaar is de koppeling met loopbaanoriëntatie en het beroepsgerichte programma Dienstverlening & Producten zeer belangrijk. De leerling kiest voor een programma dat hij gaat volgen in het vierde jaar: sport&lifestyle, technologie, creativiteit of Xperiences.

Deze activiteiten worden mogelijk gemaakt door, en met subsidie en financiering van POP3 gelden vanuit de EU, de Provincie en de gemeente Raalte 

 

Maatwerk

Niet iedere leerling is na precies drie jaar klaar en ‘fit for life’. Geen leerling is hetzelfde en het kan best zijn dat een aantal behoefte heeft aan extra begeleiding. De school biedt dan in overleg met de leerling en zijn ouders/verzorgers een maatwerktraject aan. Voorbeelden hiervan zijn: vmbo in beweging, weerbaarheidstraining Rots en Water, zelfverdediging voor meisjes, training agressiebeheersing, reflectietraining.

Loopbaandossier, een eerste CV

De vooruitgang, de leerpunten, de keuzemomenten en de reflecties worden vastgelegd in het loopbaandossier. In dat dossier kan een leerling laten zien wat hij kan en heeft geleerd. Dit hoeft dus niet alleen op school te zijn. Het dossier groeit vier jaar lang mee en kan vervolgens mee naar het vervolgonderwijs of naar een werkgever. Een soort eerste CV dus.

Agenda van het vmbo

Vmbo en pro - klas 1
voorstelling 'Wat doe jij' - volgens rooster

Vmbo en pro - klas 1