Formulieren

Voor het aanmelden van uw leerlingen bij ons op school gebruikt u onderstaande formulieren. 

  1. Aanmeldingsformulier - in te vullen door de ouders. 
  2. Inlichtingenformulier - in te vullen door de leerkracht. 
  3. Formulier wijzigen schooladvies - in te vullen door de leerkracht.

Aanmeldingsformulier voor de ouders

De ouders printen het digitaal ingevulde aanmeldingsformulier en ondertekenen dat. Ze leveren het formulier in bij de leerkracht. De leerkracht levert alle gebundelde informatie van zijn klas aan bij Carmel College Salland. Zodra Carmel College Salland in bezit is van de aanmeldingsformulieren, kunnen de leerlingendossiers opgehaald worden uit OSO (Overstap Service Onderwijs).

Inlichtingenformulier

De inlichtingenformulier worden digitaal ingevuld door de basisschool en vervolgens als bijlage toegevoegd aan het leerlingdossier. De digitale overdracht van de leerlinggegevens verloopt over een beveiligde lijn via OSO (Overstap Service Onderwijs).

Gewijzigd schooladvies na eindtoets

Mocht u na de uitslag van de eindtoets nog een schooladvies willen wijzigen, dan kan dat middels het formulier 'gewijzigd schooladvies'. U kunt het formulier mailen naar: aanmelding-plaatsing@carmelcollegesalland.nl 
Wij ontvangen het formulier graag uiterlijk 27 mei 2022.

Agenda van groep 8 leerlingen

Ontvangst docenten groepen 8 en directeuren basisscholen
13.30 uur

Deadline aanmeldingen bij Carmel College Salland

s Middags ontvangst nieuwe leerlingen / 's avonds ontvangst ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen